Gwarancja i serwis

Sprzęt turystyczny wykorzystywany w górach powinien spełniać bardzo wysokie wymagania wytrzymałościowe i jakościowe, gwarantujące jego bezpieczną i długotrwałą eksploatację w różnych warunkach. Dlatego wszyscy liczący się na rynku producenci dokładają wszelkich starań, aby stale zwiększać niezawodność i bezawaryjność swoich produktów, czego dowodem jest oferowanie przez niektóre firmy długoletniej gwarancji przekraczającej ustawowe wymagania. Także zdecydowana większość producentów stara się stale usprawniać swoje procedury rozpatrywania i załatwiania ewentualnych reklamacji, aby zminimalizować wynikłe z tego powodu niedogodności.. Należy jednak pamiętać, że podstawowym warunkiem długotrwałego i bezawaryjnego wykorzystania sprzętu do górskich wędrówek jest jego poprawna eksploatacja i konserwacja. Dlatego każdorazowo należy dokładnie zapoznać się z dołączonymi do niego instrukcjami i warunkami użytkowania a w razie wątpliwości zasięgnąć porady sprzedawcy.

Ogólne zasady

Od dnia 1 stycznia 2003 roku zasady udzielania rękojmi na sprzedawane towary reguluje Ustawa dotycząca zasad obrotu konsumenckiego.
Szczegółowe informacje można znaleźć m.in. na stronie internetowej Federacji Konsumentów.

Wykaz gwarancji

Karrimor Plecaki przez okres całego życia pierwszego nabywcy tzw "Lifetime guarantee"
Karrimor Plecaki przez okres całego życia pierwszego nabywcy, dodatkowo w ciągu 2 lat od daty nabycia wszelkie defekty bez względu na przyczynę ich powstania usuwane są bezpłatnie tak aby umożliwić dalsze użytkowanie tzw. "Gold Star Lifetime Guarantee"
Petzl Sprzęt wspinaczkowy, sprzęt uzupełn 3 lata  
Lafuma Plecaki 2 lata  
Wolf Gang Plecaki małe 30 miesięcy  
Wolf Gang Plecaki duże 60 miesięcy  
Wolf Gang Odzież 15 miesięcy  
Alvika Odzież 2 lata Dotyczy kurtek z membraną
Silvretta Sprzęt narciarski 5 lat Pod warunkiem montażu w autoryzowanych punktach
Primus Sprzęt uzupełniający 3 lata Dotyczy kuchenek turystycznych
Wisport Plecaki 2 lata  
Fjord Nansen Namioty 12 miesięcy  
Aron Plecaki 12 miesięcy  
Millet Plecaki 3 lata  
Lowe Alpine Plecaki dożywotnia  
Karrimor Sprzęt uzupełniający 3 lata Dotyczy kuchenek GoSystem

 

Zasady zgłaszania

Z wieloletniej praktyki właścicieli sklepu wynika że pewna część problemów, zwłaszcza tych pojawiających się na początku użytkowania sprzętu turystycznego może zostać znacznie zmniejszona poprzez poprawną eksploatację i konserwację. Jeżeli jednak w okresie trwania gwarancji lub rękojmi zakupiony sprzęt wykazuje uszkodzenia lub zmiany nie będące efektem normalnego użytkowania należy postępować według podanych niżej zasad:

  1. Reklamowany towar należy dostarczyć do sklepu - w miarę możliwości zalecane jest aby zrobić to osobiście gdyż wtedy najlepiej można przedstawić opis zastrzeżeń. W razie dostarczenia reklamowanego towaru pocztą lub przez osoby trzecie należy do niego dołączyć dokładny (pisemny) opis zauważonych usterek wraz z krótkim opisem warunków dotychczasowego użytkowania. Nie jest wymagane dostarczenie towaru w oryginalnym opakowaniu, powinien on być jednak czysty i kompletny.
  2. Podstawowym warunkiem rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem sklepu jest dostarczenie dowodu zakupu (np. paragonu fiskalnego lub faktury VAT), oraz (w razie gwarancji) oryginalnej karty gwarancyjnej.
  3. Po wstępnym stwierdzeniu zasadności reklamacji sprzedawca sporządza protokół gwarancyjny, który zostanie wysłany razem z towarem do producenta/dystrybutora - jego kopię otrzymuje klient.
  4. Zgodnie z obowiązującymi od lipca 2002 roku przepisami czas rozpatrzenia i zrealizowania reklamacji wynosi maksymalnie 21 dni, chyba, że strony uzgodnią inny termin. Do tego czasu niezależnie od uznania zasadności reklamacji towar będzie można odebrać w sklepie na postawie kopii protokołu reklamacyjnego. Na życzenie klienta towar może także zostać wysłany na podany przez niego adres, jest to jednak realizowane na jego koszt.