Wypożyczalnia

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

  1. Sprzęt wypożyczany jest za kaucją i na podstawie dwóch dokumentu tożsamości ze zdjęciem, przy czym klient jeden dokument dobrowolnie pozostawia w wypożyczalni. W razie odmowy uiszczenia kaucji lub dobrowolnego pozostawienia dokumentu obsługa wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu
  2. Klient w momencie wypożyczenia podpisuje dokument, w którym oświadcza, iż ponosi pełną odpowiedzialność finansową za ewentualne zniszczenie, zagubienie, lub uszkodzenie sprzętu, oraz że sprzętu będzie używał zgodnie z jego przeznaczeniem i na własną odpowiedzialność
  3. Cena za wypożyczenie liczona jest za dobę – od momentu wypożyczenia do zamknięcia wypożyczalni w dniu następnym. W przypadku wypożyczenia na tydzień – siódmy dzień gratis
  4. Opłatę za wypożyczenie pobiera się w momencie zwrotu sprzętu
  5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
SPRZĘT
KAUCJA
CENA ZA 1 DZIEŃ
kije trekkingowe 100 zł 15 zł / 10 zł*
nosidełko 100 zł 15 zł / 10 zł*
rakiety śnieżne 100 zł
15 zł / 10 zł*
raki turystyczne 100 zł
15 zł / 10zł*
czekan turystyczny 100 zł
15 zł / 10zł*
łopata lawinowa 100 zł
15 zł / 10zł*
sonda lawinowa 100 zł
15 zł / 10zł*
detektor lawinowy 500 zł
15 zł / 10zł*
kask wspinaczkowy 100 zł
15 zł / 10zł*
shock-absorber z lonżami 200 zł
15 zł / 10 zł.

* Zniżka przysługuje przewodnikom górskim i ratownikom TOPR/GOPR za okazaniem stosownej legitymacji

Wypożyczalnia czynna 6 dni w tygodniu w godzinach otwarcia sklepu

Sklep czynny jest:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 11.00 -19.00
oraz w soboty
od 11.00 do 15.00