Podstawowe informacje o firmie

Nazwa:
Sklep Górski "Wierchy" s.c

Właściciele:
Wojciech Kostołowski
Kazimierz Stagrowski

Adres:
ul.Szewska 23, 31-009 Kraków

Tel./fax:
(0-prefix-12) 429-67-05

E-mail:
wierchy@wierchy.krakow.pl

NIP:
676-003-12-68